بافتنی

اموزش بافتنی

اشنایی با بافت کا موای منگوله دار

برای سرانداختن قسمت ازاد نخ را با دست پیچ بدهید وروی میل شماره ٤ به بالا سوار کنید بهترین روش بافت برای این نوع کاموا بافت رکن می باشد.

 

 

بافت کامواهای نواری