بافتنی

اموزش بافتنی

بافت ساده پانچو

برای بافت پانچو تعدادی مربع 20 در20 باهر بافتی که تمایل دارید  تهیه کرده ومطابق تصویر به هم وصل کنید . ودر اخر یقه را دانه گیری نموده وببافید ویا دور یقه را قلاب بافی کنید.

در شکل بالا از بافت های رکن - جودانه دوتایی - ویک نوع بافت توری استفاده شده است . وبافت یقه رکن می باشددر وسط دودانه ساده ببافید ودر طرفین دودانه در رج های رفت دوتا یکی کنید.

--------------------------------------------------------------------------------------------

برای مراحل بافت پانچو  روی عباذت زیرکلیک نمایید

بافت پانچو کلاهدار