بافتنی

اموزش بافتنی

بافت جلیقه کلاهدار

وسایل مورد نیاز

 کاموای ضخیم 350 گرم - میل شماره 5 - زیپ دوتکه (کاپشنی ) 35 سانتی- 6عدد دکمه- پارچه چهارخانه برای استری

نخودی - نیم لوزی وپیچ - و بافت رکن - وساده - بافت های تشکیل دهنده اینلباس هستند مطابق الگوی بالا لباس رابافته کلاه را جداگانه بافته وبروی لباس با دکمه وصل کنید - استری را داخل لباس بدوزید