بافتنی

اموزش بافتنی

بافت دستکش یک انگشتی
ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢۸   کلمات کلیدی: بافت جوراب با پنج میل ،بافت کاموا-سفارش بافتنی ،طرز شستن بافتنی ،بافت عروسک-مدل های بافتنی 2012

          


طرزبافت دست کش یک انگشتی

پشت وروی دستکش باهم بافته میشود .برای سایز کودکان دبستانی بامیل 3.5 چهل دانه سر انداخته و5سانتی متر کشپافت یکی رو یکی زیر می بافید .بعد شروع به ساده بافی کرده بدین ترتیب که نصف دانه هاباکاموای پرز دار بافته می شود ونصف دیگر که همان پشت دستکش است باکاموای ساده بافته شود .

    معمولا ضخامت کامواهای پرز دار کم است بنا بر این انرا بانخ ساده ونازک همرنگ خودش باهم گرفته ومی بافید.

   دورج ساده بافی کرده وحالا از نصف کار شروع به زیاد کردن برای بافت انگشت می کنید.

   زیادکردن به روش نامریی ضورت می گیرد ونباید سوراخ یا درزی دربافت دیده نشود.بدین ترتیب که میان دانه های بافته شده از روی کار نخی افقی وجوددارد بامیل بافتنی از زیرنخ رفته وانرا روی میل سمت چپ قرار می دهید  واز زیر می بافید بافت راادامه می دهید .اضافه کردن ازروی کار انجام مشود .رج اول یک دانه اضافه واز رج سوم به بعددودانه به دوطرف دانه های زیاد شده .اضافه می گردد.تاکل دانه هابه 55 دانه برسد .

    دانه های اضافه شده برای شست راذاخل سنجاق قفلی گرفته وپشت وروی دستکش راباهم می بافیدوقتی به ارتفاع 15 سانتی متر رسید برای اینکه شبیه سر جوجه تیغی شودازهرطرف دررفت وبرگشت یک دانه کور کرده درپایان چهار دانه راباهم کور می کنید .

  برای بافت انگشت دانه هارا از سنجاق قفلی خارج کرده وبه انداز ه4سانتی متر ببافید.بعداز هر طرف یک دانه کور کرده تا9 دانه بماند و از داخل انها نخ رد کرده ودانه ها راجمع کنید.

درپایان درز پهلو ی دستکش وانگشت را دوخته وچشم ها ودهان راباسوزن ونخ بدوزیید.

گوش ها را هم با قلاب وهم با دومیل بافته می شود .

بافت گوش با قلاب - نخ را دور انگشت حلقه کرده و 12 پایه کوتاه بزنید و بعد نخ کوتاه را جمع کنید. وبعد در قسمت بالای سر بدوزید.

بافت گوش با دومیل - 8 عدد دانه از محل گوش ها گرفته ودر هر رج در شروع بافت دو دانه را یکی کنید. تا تعداد دانه ها به 0 برسد.

درتصویر روش جمع شدن دانه های  انگشت  رامی بینید  

--------------------------------------------------------------------------

 

دستکش مردانه یک انگشتی

برای بافت دستکش مردانه  از میل شماره ٣.۵ ونخ صددر صد پشم استفاده کنید.

۶٠ دانه برای پشت وجلو کار باهم سرانداخته و١٠ سانتی متر کشباف ببافید روی کار

را حتما از بافت پیچ ویا لوزی استفاده نمایید (بافت مانند دستکش جوجه تیغی)

بعد از اتمام کار  خود را با اب گرم وصابون بشویید تا بافت کمی سفت شده و

حالت نمدی پیدا کند.وپرزهای پشم روی ان نمایان شود.

 --------------------------------------------------------------

دستکش دوتکه

طرز بافت دستکش دوتکه

بامیل شماره 3 تعداد 45 دانه سر انداخته وسه سانت کشباف ببافید سپس ساده بافی دارید. بعداز 10 سانتی متر بافت انگشت شصت را به روش بالا ببافید پشت وجلو دستکش ربافته تا به اندازه 12 سانتیمتر بشود حال زمانی که به قسمت روی دستکش می رسید با نخ رنگ دیکر تا دورج ببافید با نخ همرنگ دستکش دورج دیگر بافته و4 رج کشباف بافته وکور کنید حال نخ رنگی را از بافت بیرون اورده شمادوردیف دانه در بالا وپایین ملاحظه می کنید دانه هارا داخل میل کرده ومانند بالای دستکش جوجه تیغی ببافید.قسمت پایین وبالای دستکش را زنجیره بزنید.

-----------------

برای بافت ساق دست روی عبارت زیر کلیک کنید

بافت ساق دست