بافتنی

اموزش بافتنی

ژاکت با طرح لوزی وپیچ
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۳٠   کلمات کلیدی: کلاه لبه دار بافتنی ،کلاه نقابدار -کلاه روگوشی


بافت کلاه

وسایل مورد نیاز

کاموای سادهسفید 50 گرم - کاموای پرز دارصورتی 50 گرم کاموای ساده صورتی 50 گرم-کاموای طوسی صورتی 50 گرم - کاموای ساده طوسی 50 گرم- - میل شماره 3 ومیل شماره 2.5

تلق برای داخل لبه

طرز بافت کلاه

115 دانه با میل شماره 3 به اندازه 2سانت کشباف ببافید.

با نخ رنگ طوسی پرز دار به همراه نخ ساده همان رنگ 4 سانت رکن بافته وبعد سه سانت با نخ پرزدار صورتی به همراه نخ ساده همان رنگ رکن ببافید(2بار)

دوباره 4سانت با رنگ طوسی رکنبافی کرده حال دوسانت با نخ ساده بدون نخ پرزدار ساده ببافید.

علامت دایره های داخل الگو کم کردن دانه ها را در یک طرف بافت نشان می دهد دراخر بافت را جمع کرده درز ژهلوی کلاه رادوخته ودایره ای به قطر 4سانت باز گذاشته ونخ تزیینی را از داخل حفره بیرون بیاورید.

بافت نقاب- 60 دانه با نخ ساده سر انداخته و کشبافت دولابا میل شماره 2.5 ببافید از هر طرف یک دانه اضافه کنید تا تعداد دانه ها به 74 عددبرسد دراخر بافت دولارا باز کرده سپس بصورت گرد کورنمایید.

نقاب بافته شده را روی تلق انداخته والگوی نرا رسم کنید وبعد انرا برش داده داخل نقاب قرار دهید ودرجلو کلاه بدوزید.

نکته - نخ های پرز دار را همیشه با نخ ساده همان رنگ ببافید تا بافت شل نشود.

طرز بافت کشباف دولا- در رج های رفت وبرگشت دانه های زیر را نبافید.

---------------------------------------------------------------------------------------

مدل دیگر کلاه بانقاب

طرز بافت

12 دانه سرانداخته وذورج ساده ببافید . در رج سوم هریک دانه که بافتید یک دانه زیاد کرده تا تعداد دانه ها به 24 برسد  رج چهارم ورج های زوج دانه ها همانطور که دیده می شوند بافته شوند .رج پنجم -2تا زیر 2تا رو ببافید.

در رج 6و بقیه رج های زوج دانه هایی که زیر بافته شده هر دورج در میان ودانه هایی که رو بافتید هر4رج در میان یک دانه افزایش دهید بعد از اینکه بافت به 20 سانت رسید کور کرده وطبق دستور قبلی لبه کلاه را ببافید.

برای مشاهده کلاه های دیگر کلیک کنید

مدل های کلاه