بافتنی

اموزش بافتنی

بافت کلاه مردانه
ساعت ٩:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٩   کلمات کلیدی: کلاه مردانه ،کلاه سبدی کلاه با 5میل ،بافت پرطاووسی ،بافت تیغ ماهی


150 گرم کاموای نسبتا ضخیم - میل شماره 4.5

90دانه سر انداخته وکشباف یکی زیر دوتا رو 15 سانت ببافید سپس 5سانت ساده ببافید از هر طرف 5بار یک دانه کم کنید.تا 17 سانتی متر مستقیم ببافید.دانه ها را به چهار قسمت تقسیم کنید و علامت کذاری کنید بدین صئرت که یک قسمت برای پهلوی راست دوقسمت برای پشت سر ویک قسمت برای پهلوی چپ

یک رج در میان وقتی به علامت ها رسیدید یک دانه کم کنید.(7بار)

در جلوی بافت به اندازه صورت دانه گیری کرده و 5سانتی متر کشباف ببافید وکور کنید حال کشباف را دولا کرده و از داخل پس دوزی کنید.قسمت جلو را بدوزید .